Στέφανα

Στέφανα γάμου, δύο κύκλοι χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Ένας συμβολισμός αιωνιότητας.